Vores mål og værdier 

Vores målsætning med avlen er at opdrætte Bernere, med et godt temperament, med racetypisk konstruktion, der er funktionelle (dvs. at de kan fungere og tilpasse sig vores modernede samfund) altså hunde der kan leve et langt og sundt liv til glæde for sig selv og Jer (hvalpekøberene),samt kunne fungere i samfundet. Vi lægger meget stor vægt på at vores avlshunde har disse kvaliteter.

Vores avl baseres på langsigtede mål og sunde principper og viden om racens baggrund og sundhedstilstand, således at vi forhåbentlig er med til at fremme godt helbred, godt temperament og racetypiske brugsegenskaber og derved opnår en god levealder for berneren. 

Alle parringer er nøje planlagte og vi kører gerne til udlandet, om nødvendigt for at finde den rigtige hanhund og der med sikre det bedst mulige resultat.

Vi uddanner os og deler viden og erfaringer med opdrættere i Danmark og udlandet om racens tilstand og om de hundelinier vi har . Derved får vi bedre mulighed for at træffe det rigtige valdg af avlspartnere, som ikke kun sikre hvalpekøberne en god hund, men odså langsigtet vil være med til at forbedre racens fremover.
                                                         

                                                           Favitea's Cali hjælper med havearbejdet

Vi bruger friske-sunde hunde i avl. Hvis vores avlshunde skulle få påvist sygommen som måske kan få betydning for deres afkom tages de ud af avl.

Hvis der hos en avlstæves afkom forekommer flere tilfælde af helbredsproblemer som har stor betydning for hvalpenes liv eller at de ikke er racetypiske i konstruktion og temperement, så de ikke kan udføre de opgaver de for år tilbage brugtes til (trække vogn), tager vi avlstæven ud af avl.

Det er et stort ansvar at avle hunde og vi avler kun når vi kan afsætte den fornødne tid.

Vores opdræt er stueopdræt og hvalpene fødes naturligvis inde og først omkring 5 ugers alderen kommer de ud i haven i korte perioder.

Vores hvalpe følger vores almindelige dagligdag, så de er rustede til at komme ud til de familier hvor de fremover skal bo.

Hvalpene bliver taget op og nusset, får set tænder og øre efter, bliver redt o.s.v. således at de vænner sig til menneskelig kontakt.

Hvalpene vokser op med andre hunde, og der er tit børn på besøg.

Hvalpene går sammen med voksne hunde, som er med til at lære dem hundesprog og hvor andre hundes grænser er.

Gina Victoria leger med hvalpene